DunaX antennák tesztelése Liechtensteinben
2001


Ha õsz, akkor Liechtenstein – tartja a módosított mondás! 
Kis csapatunkon ismét úrrá lett a lelkes készülõdés, hiszen az elmúlt hat (HA0HW - Laci), illetve öt (HA4DX – Tamás és HA4XG – Géza) év õszén (idõnként tavaszán is HI!) immár rendszeresen biztosítjuk a HB0 beacon jelenlétét. Az idei évben kissé korábbi idõpontra idõzítettük utazásunkat, egyrészt a jobb idõjárásban bízva, másrészt munkahelyi elfoglaltságaink miatt. Terveink között a rádiózás biztosította aktív kikapcsolódáson túl a DunaX antennák tesztelése is szerepelt, amelynek tapasztalatait fel tudjuk használni a további fejlesztések során. – Mint azt az alább leírtak is bizonyítják, sikerült tapasztalatokat gyûjtenünk.
A csapat tagjai: HA0HW – Laci, HA4DX – Tamás és felharmonikusai: XYL – Márti és „kisDX” - Balázs, HA4XG – Géza és XYL - Marika, valamint Zsolti barátunk, aki a DunaX antennák egyes anyagainak mechanikai megmunkálását biztosítja. Jómagunk, valamint az egy heti túlélõkészlet, illetve a technikai eszközök szállítása két személyautót, egy utánfutót, illetve egy tetõboxot igényelt. Érdekes módon a közelmúlt eseményei miatti aggódásunk – már ami a jelentõs mennyiségû technikai eszköz határátlépése miatt vetõdött fel – teljesen alaptalannak bizonyult. Csak a liechtensteini – osztrák határon kellett lebontanunk az utánfutó ponyváját, holmi alkohol és cigarettacsempészet feltételezése végett. Megjegyzendõ, hogy ezt minden évben eljátsszuk, miközben – ismerve az országot – a fenti cikkekkel házaló ügynököknek eszükbe sem jut Liechtensteinbe „exportálni”. 
Kedden délután indultunk el Rácalmásról, HA 4 DX QTH –járól. Kellemes, ám kimerítõ út után a szerda reggeli órákban értük el a liechtensteini határt, majd a rövid ki- és becsomagolást követõen a már megszokott Schönblick panziót, ahol visszatérõ kedves vendégként köszöntöttek minket. 
Gyors kicsomagolás és az elõre elképzelt telepítési helyek szemrevételezése után a fáradtságtól erõsen „lelassulva” telepítettük az antennákat az alábbiak szerint: 
10-18-24 MHz –es DunaX GP a panzió elõkertjébe, 14-21-28 MHz –es DunaX GP az adószoba erkélye alá, 18-24 MHz –es három elemes DunaX WARC Yagi a házhoz tartozó parkoló mellé, fölé egy 28 MHz –es három elemes monoband YAGI, egy pecabot alapú 7 MHz –es GP a szomszéd ház garázsával szembe, valamint egy szintén pecabot alapú 14 MHz –es GP az adószoba erkélye fölé. A fentiekkel együttjáró kábelezések, ellensúly huzalok, valamint a három adóállomás telepítése után 17 –én 11:48 GMT –kor született meg az elsõ összeköttetés. 
Az elmúlt évek expedíciós tapasztalatai alapján telepítettünk egy földelõhálózatot, mely egy saválló nyársból, nagy keresztmetszetû rézvezetékbõl állt, és valamennyi nagyfrekvenciás eszközt, illetve a használaton kívüli antennákat kapcsolta össze. Ennek is köszönhetõen az idõ nagy részében két állomás zavarmentesen tudott egymás mellett forgalmazni, és idõnként – amikor az egyébként nem túl jó terjedés is indokolta - a harmadik is talált szabad frekvenciát.
Az elsõ három napunk zavartalan napsütéses idõben telt, melyet forgalmazással, késõbbi – antennaelhelyezési szempontból – jobb QTH kereséssel, fényképezéssel, kirándulással töltöttünk el. Péntek este megjött a Fõn, az alpokban hirtelen keletkezõ szélvihar, így sötétben kellett leereszteni a Yagikat tartó oszlopot. Reggelre a 7 MHz –es GP pecabotját ledöntötte a szél, és a telepítési helynek köszönhetõen a szomszéd is átgázolt rajta trágyaszóró traktorjával és annak pótkocsijával. A törött tagokat kicserélve újra felállítottuk. A délelõtt folyamán ismét keletkezett egy antennahibánk: a DunaX WARC GP SWR –e 1.1 és végtelen között ingázott a szélnyomás függvényében. Gyors csatlakozócsere, a feltételezett szakadás megszüntetése és …. stabilizáltuk a hibát: folyamatosan végtelené vált az SWR. A mérések alapján zárlatot állapítottunk meg: 
 - biztos az új fejlesztésû sztatikus fojtó ment telítésbe, vagy zárlatosodott be. Csípõfogós beavatkozás után a hiba megszûnt. Két órai üzem után a hiba visszatért. Már éppen teljes kábelcserére szánjuk el magunkat, amikor Tomi megfejtette a hiba igazi okát: a GP –t tartó oszlop kikötéséhez használt mûanyag zsinór egyik karabínere idõnként hozzáér a sugárzóhoz, és így a GP talppont földjével testeli azt … húsz centi szigetelõszalag és immár véglegesen megszüntetve a hiba. Kár volt a sztatikus levezetõt kicsípni, csatlakozót forrasztani, stb. 
Mivel a szél nem csillapodott és legalább az esõ is zuhogott, éjszakára négy antennánk maradt: a két DunaX GP, és a két pecabot GP. A 7 MHz –es immár menetrendszerûen tört el, de most tõben! … maradt három antenna. 
Mérsékelt terjedés után reggel ismét felállítottuk a törött antennát, valamint a mérséklõdõ szélben, de zuhogó esõben kiemeltük a két Yagit. Géza és Laci leosztotta a JA állomásokat. Idáig 3000 összekötettést naplóztunk, melynek jelentõs része amerikai és japán állomás. A nagyszámú japán összeköttetést különösen akkor tudjuk értékelni, ha figyelembe vesszük, hogy a QTH keleti irányban 2000 méter feletti hegyek által takart, így csak délnyugati irányban, hosszú úton érhetõek el a JA állomások. Az elõzõ évek ezirányú eredményeit jelentõsen javította a két YAGI antenna. 
Gyûlnek a tapasztalatok és az ötletek is a legközelebbi expedícióhoz, amelyek otthon feladatokká, majd késõbb a munkánkat könnyítõ, elengedhetetlen eszközökké válnak. 
Mivel a már hagyománnyá vált alpesi rádiós kirándulást az elkövetkezendõ években is szeretnénk folytatni, elindultunk egy a rádiós elképzeléseinknek jobban megfelelõ (értsd: magasabban fekvõ, nyílt, az antennatelepítésekhez nagyobb szabad területtel rendelkezõ, tehénmentes(!)) bérelhetõ házat keresni. Váratlanul érkezett a segítség a szomszédban lakó fiatalasszony személyében, aki furcsa tevékenységünket látva (esõben – szélben antennaszerelés) beszédbe elegyedett velünk. Ellentétben a helyi lakosok nagy részével –akik csak a német nyelv egy helyi dialektusát beszélik – jól beszélt angolul, és felajánlotta segítségét a liechtensteini bérelhetõ szálláshelyek katalógusából általunk kinézett házak tulajdonosaival való kapcsolatfelvételhez. Azonnal lelkes telefonálásba kezdett, melynek eredményeként talált egy bérelhetõ házat 1500 méteres magasságban. Külön érdekességként közölte, hogy a ház rádióamatõrök által már korábban tesztelve volt. Másnap délelõtt szemrevételeztük a házat és környékét. Belsõ vizitre sajnos nem került sor, mivel a kora délutáni idõpont ellenére, az aktuális német bérlõk (fiatal párok) egy átmulatott éjszaka utáni édes álmukat aludták. A kopogtatásunkra felébredõ fiatalember bár álmosan, de készségesen tájékoztatott bennünket a ház belsõ kialakításáról és berendezésérõl. A környezetrõl fotós és videós felvételeket késztettünk a további otthoni elemzés céljából. 
Hazafelé jövetben meglátogattuk tavalyi QTH –nkat, ahol meglepetésünkre rádióamatõrt találtunk DL2YEF – Achim személyében, sõt, a vele szomszédos házban szintén egy német amatõr (DM2AUJ - Wolf) kezdte antennáinak telepítését. A dolog külön pikantériája, hogy a két ház tulajdonosa azonos személy, ennek ellenére a két amatõr csak itt szerzett tudomást egymásról. Mivel mindketten alsó sávos munkát terveztek, elképzelhetõ milyen QRM –et okozhattak egymásnak. 
A vihar elmúltával sajnálattal tapasztaltuk, hogy a teljesen üzemképes antennapark és a folyamatos CQ –hívások ellenére nem szaporodnak az összeköttetések a logokban. A sávokat áthangolva és a DK0WCY jeladót meghallgatva szereztünk tudomást arról, hogy erõs napkitörés volt folyamatban, amelynek következtében az ionoszféra instabillá vált és lehetetlenné vált a rádiózás. A beköszöntõ nyárias idõt kihasználva egy svájci autós kirándulást iktattunk be, melyet egy rövid – ám annál élvezetesebb – gyalogtúrával tettünk érdekesebbé. Ennek során egy eddig általunk nem ismert vízesést látogattunk meg. A szép õszi napsütésben számos QSL –lapra szánt fotót is készítettünk. 
A rossz terjedésre jellemzõ, hogy hazaérkezésünk után a három szimultán üzemelõ rádióállomás ellenére óránként csak 10 – 20 összeköttetést sikerült naplóznunk hármunknak összesen. A nap során már a DK0WCY jeladót sem hallottuk. 
A délutáni órában megérkezett egy újabb HB0 –ás expedíció, a tavalyi évben személyesen is megimert HB0/HB9AON kollektívája, akik az egész hetet antennatelepítéssel tültik elõkészületként a hétvégi CQ WW DX CSSB versenyre. Róluk és eredményeikrõl a http://www.rn-soft.de címen lehet olvasni. Ha a terjedés a hét végéig sem javul, nehéz lesz a múlt évi kiemelkedõ eredményüket túlszárnyalniuk. 
A terjedés a következõ napon sem sokat javult, így ismét kirándulásra szántuk el magunkat. Ismét felmentünk a kinézett házhoz, hogy a látottak alapján itthon kidolgozhassuk az antennák optimális elhelyezését, a szükséges kábelhosszokat, stb. Hazafelé meglátogattuk a HB0/HB9AON csapatot, akik éppen az elõzõ napi antennatelepítés fáradalmait pihenték ki, illetve várták a tehéncsorda elterelését a további antennatelepítések miatt. Az általuk bérelt ház pajtájában több köbméter rádiós eszközt halmoztak fel: árbócok, kikötõ huzaluk, antennakábelek kilóméter szám, antennaforgatók, antennacsövek, telepítéshez szükséges eszközök …. Kb két kisteherautó hozhatta fel a cuccok. 
Baráti beszélgetésünk során kiderült, hogy a verseny elõtt és után szívesen dolgoznak a WARC sávokon is és örömmel vették felajánlásunkat, ami egy DunaX WARC GP tesztelésre történõ átadásáról szólt. 
Szállásunkra visszaérkezve kihasználtuk a terjedés kis mértékû javulását és néhány órát rádióztunk, mielõtt lebontottuk antennáink nagy részét. Éjszakára csak a 7 MHz –es és a 14 MHz –es peca GP, maradt, mivel ezek leszerelése 5-10 percet vesz csak igénybe. Éjszaka Laci melegítette az ionoszférát, váltakozó sikerrel. Reggelre – jó liechtensteini szokás szerint – eleredt az esõ, így a maradék antennák leszerelése, becsomagolása, bepakolás az utánfutóba, tetõboxba nedves élményekkel telt. A kiadós reggelit követõen az ígért antennát felvittük szomszédainknak, majd elindultunk haza. 
Majd 500 km –en át zuhogott az esõ az út során, de ennek ellenére az esti órákban sikeresen hazaértünk. 
A közel egy hét alatt mintegy 4500 összeköttetést naplóztunk. Reméljük -akik olvassátok- mind többen találkoztok a közeljövõben QSL lapunkkal is! Ha véletlenül mégsem, akkor jövõre ismét lehetõséget kínálunk a HB0 –ás körzet teljesítéséhez!
Végezetül: nem elég a jó antenna és a gyakorlott operátor: terjedés nélkül nehéz jó eredményt elérni. 

BEST 73! DE EX HB0/HA0HW/p, HB0/HA4DX/p, HB0/HA4XG/p