IRAK rádiós - YI9VK és YI9SK - szemmel

írta: HA 7 VK - Sanyi, HA 7 SK - Gábor

 

Ez a történet is, a HA7VK szempontjából, hasonlóan kezdõdött mint a többi rádiós kirándulás. Sanyi, áprilisban értesült arról, hogy a nyár folyamán hivatali feladatai több mint két hónapra Bagdadba szólítják. Azonnal érdeklõdött a rádióamatõr lehetõségekrõl, különös tekintettel az iraki közelmúlt eseményeire. Gyorsan megtalálta a HA5DW Lajost, aki a 80-as évek közepén hosz- szabb idõt töltött ott el és máig élõ baráti kapcsolatai vannak az ottani Rádióamatõr Szövetség vezetõivel. A Lajossal történt személyes találkozás során részletesen elemzésre kerültek a lehetõ- ségek és kirajzolódott akár egy magyar rádióamatõrökbõl álló csapat kiutazásának a lehetõsége is. A potenciális résztvevõk: HA7RJ Judit, HA7SK Gábor, HA5DW Lajos, HA0HW Laci voltak. Sajnálatosan a csapat kiutazására -egyéni elfoglaltságok miatt- nem került sor, ami talán jobb is, mert mint a késõbbiekben kiderült az engedélyek körüli huzavona miatt, nem lett volna lehetõség egy aktív DX-Expedíció sikeres lebonyolítására. Végezetül HA7SK Gábor, Sanyi fia utazott ki június végén.

A felkészülés rövid idejébe az elõzetes adóengedély kérelem elküldése, egy DSP59+ zajszûrõ kedvezményes beszerzése az Anico Kft a Radián Gmk és a HA7VK anyagi áldozatvállalásával, fért bele. Külön köszönet érte a támogatóknak, mert a forgalmazásra engedélyezett néhány nap alatt, óriási segítséget nyújtott a meglehetõsen zajos környezetben. A tervekben szerepelt még az YI körzet aktivizálása SSTV üzemmódban is. A HA5DW Lajos, a HA5RE Tibor és a HA5CQ Bandi a számítógépes programmal valamint képekkel, a HG5BSC András pedig az általa kifej- lesztett modemmel segítette elõ ezt az üzemmódot, köszönjük a fáradozásukat. Sajnálatosan a számítógép alaplapi videó-illesztésének meghibásodása miatt ez utóbbi üzemmódban nem tud- tunk beindulni, mert nem sikerült VESA kompatibilis videó kártyát beszerezni. Az adóengedély kérelmet a Nagykövetség segített eljuttatni az Irak Rádióamatõr Szövetséghez és hamarosan jött a válasz, hogy Sanyinak engedélyezték az YI9VK hívójelet. Ennek tudatában és a fedélzetén a HA7VK-val szállt fel a MALÉV gép, hogy rövid repülés után, hajnalok hajnalán, puhán landoljon a damaszkuszi betonon. Damaszkuszból egy rövid pihenõ után, Ammanon keresztül vezetett az út Bagdadba az utazás célállomásához.

A sivatagi út hosszú és fárasztó, ha lehet, végigalussza az ember. Úgysincs ott sok látnivaló. A rengeteg homok helyett rengeteg kõ, minden méretben, amikbõl jó házakat lehetne építeni, ha lenne, aki lakjon benne. Majd ahogy közeledtünk Bagdadhoz és a folyókhoz (Eufrátesz és a Tigris), a növények kezdtek megjelenni. Itt már sok pálmafa és más zöld növényzet tarkította a sivatagi tájat. A fõvároson, ami a Tigris folyó partján épült elsõ látásra nem igazán látszanak a "Sivatagi vihar" nyomai. Az utcák olyanok éjjel, mint Olaszország kicsit lepusztítva, szemetesek, Ahmed barátunk (szintén amatõr, de még nincs egyéni hívójele) szerint azért, mert mindig ellopják a szemeteskukákat. Ha nem lenne olyan meleg (nappal 50-60 fok, éjjel 25-35 fok), akkor kellemes lenne az élet. Akinek van pénze, minden extrát megkaphat, még a legkényesebb nyugati ízlésnek megfelelõt is. Az árak nem túl magasak, egy kóla 25Ft, a taxi pedig a város egyik végébõl 100Ft-ért átvisz a másikba. Pedig Bagdad nem éppen kisváros… A kínálat megfelelõ és kifejezetten jó érzés volt a bazárokban a herendi porcelánt látni. Alkudni jókat lehet, sõt kell is, hiszen ez egy nagy játék, amit lehet élvezni, ha az ember megérzi a lényegét. Ha csak úgy megvennénk valamit a bazárban, a kereskedõk szinte sértve éreznék magukat, gondolván, hogy nem vagyunk hajlandóak lealacsonyodni hozzájuk, beszédbe elegyedni velük. A magyarokat és a külföldieket (a közhiedelemmel és a propagandával ellentétben) kifejezetten kedvelik. Egyszer Gábort például meghívták egy fagyira helyiek, akikkel akkor találkozott elõször az utcán. A város- ban egyébként sorra nyílnak a nagy fagyizók, sõt fagyizó szalonok, ahol jó turmixokat is lehet kapni. Csak bátorság kell és sok széntabletta. A fagyitól azonban nagy meglepetésünkre egyikünk sem kapott hasmenést… A hús, a hal és gyümölcspiac is tartogat meglepetést, szagok formájában a felkészületlen látogatónak. Sokan ugyan meg vannak gyõzõdve róla, hogy arra nem lehet felké- szülni. HI! Sok még a mozi és a body-building terem. Gábor is járt egy terembe edzeni, és lám a sznobság itt sem idegen. A tulaj repdesett az örömtõl, hogy az õ termében a nagykövetség egyik tagjának a fia edz. Milyen jó érzés is fontosnak lenni…

A városban és környékén sok szép dolog látható. A Bagdad Múzeum sajnos a háború óta zárva van, de az Aranymecsetet sikerült megnéznünk. Egy észak Irakban tett kirándulás során Szamarában láttuk a Spirál Minaretet, ami a QSL lap fõ motívuma és bejártuk az Asszír birodalom fõvárosait Ninivét, Nimrudot és Hatrát. Egy másik alkalommal megnéztük Babilont, ahová a fél rádióklub elkísért bennünket. Nagyon jó volt látni az Isthar kaput, a helyet, ahol a függõkert volt, a palotát, ahol Nagy Sándor meghalt, stb. Megmutatták, hogy évente egyszer honnan szokott dolgozni speciális állomásuk a babiloni nemzetközi fesztivál alkalmából, ahonnan az idén is 1 hétig dolgoztak az YI97BIF különleges hívójellel. 

Sanyi, a hivatalos feladatok megismerése után, mindjárt a második nap, (május 14), összeállította az állomást, ami a Drake adó-vevõbõl, egy T1000 lineárból, MN2000 antennaillesztõbõl, a DSP59+ szûrõbõl, Super Keyer III gyorsbillentyûbõl állt. A digitális oldalt egy MFJ1278B modem, a HG5BSC SSTV modem és egy DEC-486SX számítógép képviselte. Ez utóbbin futott a HA5NG Bandi által készített LOG program és eleinte az SSTV program is. Az antenna a régrõl (XU7VK) jól ismert 12 elemes Logper, ami 20 méteren és följebb dolgozott, míg 40 méterre egy félhullámú dipólt feszítettünk ki.

A harmadik napon bejelentkezett az Iraki Rádióamatõr Szövetség egyik vezetõje, aki az engedélyekért felelõs és egy nagyon kellemes személyes beszélgetés során átadta az adóengedélyt az YI9VK hívójellel, ami nagy örömet és egy kis csalódást is okozott, mert csak az egyetlen "Központi Rádióklubból" engedélyezte a forgalmazást. Megnyugtatásul közölték, hogy egy-két nap és meglesz az engedély a Nagykövetségrõl való forgalmazásra is. Ennek kapcsán (ekkor május 15-ét irtunk) a továbbiakban, a leggyakrabban hallott szavak "ha Allah is úgy akarja" és a "holnap már biztos" voltak. Sanyinak eleinte nem volt gyanús a dolog, naivan hitt az "igazhitû polgárok" igazmondásában és az egy-két alkalommal tett látogatás során nem akart a rádióklubból forgalmazni, mondván "otthon" ott a jó állomás, majd onnan. Sajnos az "igazhit" nem mindig párosult az igazmondással, így azután az engedély késett és késett. Sanyi mindenképpen akart a magyar állomásokkal beszélni, emiatt azután mégiscsak megszólalt a klubból, fõleg hazai állomásokra vadászva. Még Gáborral, a HA7SK-val is sikerült az indulása elõtt néhány fontos kérdést megbeszélni, aki június végén szintén Szírián keresztül érkezett Irakba és így közösen tettük meg a fentebb említett kirándulásokat a múlt emlékeihez.

Az engedélyt, hogy a nagykövetségrõl forgalmazzunk Sanyi 10 nappal YI9VK, Gábor 7 nappal YI9SK, kapta meg. Ez az idõszak minden szempontból a leginkább zsúfolt volt, így sajnos nem túl sok lehetõség és idõ jutott a forgalmazásra. A lehetõségekhez képest igyekeztünk olyan sávokon és üzemmódokban forgalmazni, amelyekben a helyi állomások ritkán vagy egyáltalán nem elérhetõk. Így fõleg távíróztunk, de az RTTY üzemmódban is próbálkoztunk. Az összeköttetések sáv és üzemmód szerinti bontását az alábbi táblázat tartalmazza:

YI 9 SK

MHz    CW   SSB   RTTY

7       7     2      -

14    465   258     11

18    211     -      -

21     21     -      -

24      -     -      -

28      -     -      -

 

YI 9 VK

MHz    CW   SSB   RTTY

7     270     1      -

14    493   483     83

18    516    20      -

21    168    52      -

24     82     1      -

28      9   119      -

 

Az Iraki Rádióamatõr Szövetség az IARU Region I tagja, és mintegy 150 tagot számlál. A szabá- lyok szerint jelenleg, (de már 1983-ban a HA5DW ottartózkodásakor is) csak az YI1RS központi rádióállomásról forgalmazhatnak, bár mintegy 100-an már egyéni engedéllyel (hívójellel) is rendelkeznek. A legmagasabban képzett operátorok 2 betûs, míg az új engedélyesek három betûs suffixot használnak. A rövidhullámon engedélyezett sávok a 40, 20, 17, 15, 12 és 10 méter. A vezetõk tájékoztatása szerint, éppen ottartózkodásunk alatt, a mi engedélykérelmünk kapcsán, folytak a tárgyalások a 80 és 30 méteres RH, valamint a 2m és 70 cm-es URH sávok amatõrcélú használatának engedélyezésére. A tárgyalások, legalábbis ottartózkodásunk idején, nem fejezõdtek be sikeresen. Az egyetlen központi rádióállomást egy üzemképes, adóoldalon jó, vevõoldalon már kevésbé jó FT-101Z típusú adó-vevõ, egy MN2400 antennahangoló és egy 14, 21, 28 Mhz-en mûködõ 3 elemes forgatható Yagi antenna alkotja. Van még egy Drake R4C és T4X adó-vevõ a hozzátartozó ugyancsak Drake végfokkal, de ezek közül az adó már üzemképtelen. Már évek óta, valószínûleg a "majd holnap megcsináljuk alapján" tervezik az ajándékba kapott, valóban impozáns, 20 méteres rácsos-árboc felállítását és új antennák, köztük a 40 méterre, dipol antenna készítését. 

A klubtagok és a vezetõség is nagyon kedvesen és barátságosan fogadtak bennünket, sokat beszélgettünk a rádióamatõr tevékenység fejlõdésérõl, lehetõségeirõl. Láthatóan õket is nagyon zavarta az adóengedélyeink kiállításának késlekedése és velünk együtt örültek, amikor végre megérkezett. Sanyit felkérték, hogy tartson elõadást a "Rádióamatõr Mûholdas Szolgálatokról". Erre a kinttartózkodásunk végéhez közeledve került sor, ahol az általános mûszaki ismereteken túl, Sanyi megosztotta a Kambodzsában ( XU7VK ) szerzett mûholdas forgalmi tapasztalatait is az igen aktív hallgatósággal. Ezen az estén, az elõadás után átadásra került a MRASz zászlója, valamint rádióamatõr térképek, IARU anyagok. Az este fent említett hivatalos programja után egy kötetlen teázásra került sor, ahol nagyon kellemes és barátságos légkörben, de már búcsúzkodtunk.

A készülõdés során a rádióállomás lebontása az utolsó éjszakára lett ütemezve, így Gábor végigdolgozhatta a Venezuella Függetlenségi versenyt. A verseny után az állomás lebontása, egy kiadós zuhanyozás majd hajnalhasadtával indulás. A nap nagyon gyorsan betüzesedett és végigkísért bennünket a több mint ezer kilométeres Bagdad-Damaszkusz úton.

Damaszkuszban csatlakozó repülõre várva, Sanyi ottani kollégája Gábor és párja Gabriella vendégszeretetével eltöltöttünk néhány kellemes napot. Ismerkedtünk a város nevezetességeivel és még egy libanoni látogatás során a hírhedt Beka völgyben megtett mintegy 80km autózással Balbek-be is eljutottunk. Itt végül sikerült életközelben tevét látnunk, sõt még "tevegeltünk" is néhány rövid kört. Elmondhatjuk, hogy igen izgalmas percek voltak, amit a teveháton töltöttünk. A "csatlakozó" repülõjárat természetesen idõben megérkezett és legnagyobb örömünkre hazarepített minket.

Itt szeretnénk megköszönni minden támogatást, amit az expedíció során kaptunk Dr. Róbel Sándor bagdadi nagykövetnek, Pap József és Varga Péter diplomatáknak. Külön köszönet illeti meg Jurcza Gábort és Gabriellát a Damaszkuszban eltöltött kellemes napokért.

Egy rádiós expedíció végsõ momentuma a QSL lapok megválaszolása, amely a GUARDS Távközlési Szolgáltató RT. támogatásával, szerintünk nagyon kulturált kivitelben, a napokban elkészült. Így HA0HW Laci, a napokban elküldheti a sokak által várva várt YI9VK és YI9SK QSL lapokat.
 

73 és DX de,

  Gábor - HA7SK    Sanyi - HA7VK