Hogyan forgalmazzunk ritka DX és alkalmi állomásokkal?
 

Szabó „Laci” László, HA0HW
ha0hw@pannondxc.hu

 

Mint a sávokban aktívan dolgozó, elsősorban ritka DX-ekre „vadászó” rádióamatőr, másrészt mint alkalmi DX operátor, gyakran tapasztalom, hogy sokan mennyire nem ismerik a ritka, nagy „pile up”-ot generáló állomásokkal történő kapcsolatteremtés szabályait, fortélyait, ezzel sok bosszúságot okozva másoknak, nem utolsó sorban maguknak, hiszen módszertelenségükkel csak alacsony hatékonyságot érnek el.

Az állomás észlelése.

Természetesen minden a figyeléssel, felfigyeléssel kezdődik. A sávban keresgélve észleljük, hogy egy adott frekvencián, vagy frekvencia tartományban nagy a zsongás, sokan hívnak valakit. Ez biztos jele annak, hogy egy ritka állomás található a frekvencián, vagy környékén, Ekkor nem az az első teendőnk, hogy beállunk a hívók sorába és „majd csak válaszol valaki a vívásunkra” alapon vaktában többször leadjuk a hívójelünket! Még csak az sem, hogy kérdőjelek sorozatával próbálunk információhoz jutni, megtudni kit is hívnak oly sokan.

Egyedüli jó megoldás: figyelünk!!! Ha, a DX állomás a saját frekvenciáján dolgozik, vagyis azonos frekvencián ad és vesz, néhány másodperc múlva meghallhatjuk az általa adott riportokat, további figyelés árán megtudhatjuk a hívójelét is. 

Ekkor eldönthetjük, hogy egyáltalán kell-e nekünk az állomás az adott sávon és üzemmódban? Felesleges dolog időnket egy olyan állomás hívására pazarolni, akivel esetleg 2 nappal, 1 héttel, vagy 1 évvel korábban már létesítettünk QSO-t azon a sávon és üzemmódban. (ilyenkor is nagyon hasznos ha forgalmi naplónkat számítógépen vezetjük!)

Arról nem is beszélve, hogy esetleg olyanoktól vesszük el a lehetőséget, akiknek egyáltalán nincs összeköttetése az állomással, esetleg még a DXCC körzetével sem! Felesleges hívásunkkal pedig csak QRM-et okozunk a frekvencián.

Ha kiderítettük, hogy nem a saját frekvenciáján vesz az állomás, meg kell keresnünk a Tx frekvenciáját. A ritka DX (expedíciók) többsége a magasabb frekvenciákon figyel, ezt UP vagy konkrét frekvencia jelzéssel pl. UP 1, UP 1 to 3, esetleg QSX 10116 adásával tudatja velünk. Tehát legtöbbször a felfedezett QRM alatt találjuk meg a keresett állomást!

 Hogyan hívjunk? 

Jó ritmusban, jókor, jó helyen, röviden, megfelelő sebességgel! 

Jó ritmusban.

Ez azt jelenti, hogy csak akkor hívjuk az állomást, ha tényleg halljuk és értjük is kinek válaszol, mikor van vételen! Csak akkor hívjuk, ha tisztán hallottuk, hogy egy nyugtázott összeköttetés után vételre kapcsolt, hiszen ellenkező esetben vagy éppen ad és akkor nem is hallhat bennünket, viszont QRM-et okozhatunk az őt figyelő állomásoknak,  vagy éppen egy másik állomás adását figyeli és akkor QRM-et okozunk a DX állomás számára.

Az előző összeköttetés befejezését távírón TU (ritkábban CFM, vagy QSL) jelek adásával, fónián THANK YOU szavakkal jelzik.

Jó helyen.

Ha az állomás „UP-al” dolgozik, célszerű megkeresni azt a frekvenciát, ahol az utolsó összeköttetését befejezte. Néhány összeköttetés után eldönthetjük, hogy következetesen azonos frekvencián vesz-e, vagy összeköttetésről-összeköttetésre változtatja a vételi frekvenciát. Ekkor képet kapunk arról is, hogy milyen irányban és milyen mértékben változtatja a monitor frekvenciát.

Tehát, ha fix frekvencián vesz az adónk VFO-ját oda hangoljuk (célszerű ilyenkor is 50-150 Hz-el magasabb frekvenciára hangolni, hiszen az eltérő hangszínünkre esetleg hamarabb felfigyel az operátor, mint a rengeteg azonos hangszínnel hallható állomások valamelyikére!) 

Ha folyamatosan vándorol a megadott vételi ablakban, és már tudjuk a hangolás irányát is, akkor „menjünk elébe”. Az utoljára naplózott állomás adási frekvenciájától kissé (100-300 Hz) lejjebb, vagy feljebb hívjuk.

Vannak olyanok is akik össze-vissza hangolászva, mindig a legerősebb állomásokat keresik a vételi ablakban. Ilyen esetben valahol le kell állni és hívogatni, remélve, hogy majd csak ránk talál az operátor. Persze itt is növelhetjük esélyünket, ha egy üres frekvenciát keresünk, de legalábbis az általunk hallható legkisebb QRM közepére állunk adónkkal. 

Folyamatosan ellenőrizzük az adási frekvenciánkon zajló eseményeket! A modern, SPLIT üzemben is működő adóvevőknél ez egyetlen gombnyomással megoldható. Ne feledkezzünk el - adásra kapcsolás előtt – visszakapcsolni, ellenkező esetben a DX frekvenciáján kezdünk adni, QRM-et okozva!

 Jókor.

Csak akkor hívjunk meg egy DX (expedíciós) állomást, ha az általa közölt paramétereknek megfelelünk! Ha a hívójelekben szereplő, számokkal jelölt körzetek szerint kéri az állomásokat, csak akkor hívjunk, ha hívójelünkben szerepel a megjelölt szám. Ha észak amerikaiakat (NA), vagy ázsiaiakat (AS) kér, ne hívjanak európaiak (EU) és viszont. Van aki országonként kéri a hívásokat, és találkoztam már olyan különccel aki a hívójelben lévő szám utáni első betű szerint állította sorba az állomásokat. Ezek a módszerek, mind arra szolgálnak, hogy csökkenjen az egy időben hívó állomások száma, könnyebben és gyorsabban  lehessen QSO-kat csinálni. Mindig tartsuk be a DX állomás operátora által alkalmazott eljárási szabályokat, ellenkező esetben könnyen feketelistára kerülhetünk és soha nem kapunk QSL lapot az állomástól.

Gyakran fogadja értetlenség egy-egy operátor azon kérését, hogy csak USA-t, vagy JA-t kér, amikor Európában 59+20 dB-el vesszük, és úgy érezzük most milyen könnyen megcsinálhatnánk a QSO-t ha európaiak is hívhatnák. Ilyenkor többnyire arról van szó, hogy a DX állomás terjedési előrejelzések (számítógépes programok lefuttatása után) pontosan tudja, hogy velünk európaiakkal a nap bármely szakaszában tud összeköttetést létesíteni, míg az általa éppen kért körzetek amatőreivel esetleg csak 1-2 órán át van esélye kapcsolatba lépni. Legyünk türelmesek! Ha ma nem sikerült, majd holnap, vagy egy másik sávon biztosan lesz lehetőségünk a QSO-ra.

Ez az a pont, ahol rutintalan DX operátorok gyakran követnek el hibát. Nevezetesen amikor mondjuk 1-es körzetbeli állomásokat kérnek és beszól egy 7-es körzetbe való állomás. Következetesnek kellene maradnia és a 7-esről tudomást sem véve, hangsúlyozottan újabb 1-eseket kérnie, de nem tud ellenállni a „dübörgő” 7-esnek és riportot ad neki. Na ekkor szabadul el a pokol, és a sok, eddig türelmesen a frekvencián figyelő állomás gondolja úgy, ha neki lehetett, akkor nekem is. Mérhetetlen QRM keletkezik, közbeszólnak a „rendőrök” is, eredmény: percekig senki nem csinál egyetlen QSO-t sem.

 

         Röviden!

Hívójelünket CSAK EGYSZER adjuk le és várjunk!!

Ha jó helyen és jó ritmusban hívtunk a DX válaszolni fog. Ha éppen nem azon a frekvencián figyel, akkor az ötször leadott hívójelünket sem fogja meghallani. Ugyan ez a helyzet, ha jó helyen hívunk, de egy erősebb állomás is éppen ott hívott. Tehát ismét csak a QRM-et növeltük.  Különösen zavaró ez ha a DX állomás a saját frekvenciáján vesz. Ő már válaszol egy hívójának, de mi még „csak” harmadjára kezdjük adni a saját hívójelünket. Ennek legtöbbször az az eredménye, hogy a visszahívott állomás nem hallja, hogy neki válaszolt a DX, sőt senki sem hallja a választ az általunk okozott QRM-től, így mások is kezdik újra hívni a DX-et, ami még nagyobb QRM-et generál. Lecsökken a QSO szám, ismét csak másoktól vesszük el a DX „begyűjtésének” esélyét. Különösen zavaró ez a „hosszan hívó” stílus az alsó sávokban, ahol a közeli, hívó állomások jól, sőt jobban hallják egymást mint a ritka DX viszonylag gyenge jeleit. 

A DX operátor munkáját nehezítjük akkor is, ha az éppen QSO-ban lévő állomás adási frekvenciája közelében, pár száz Hz-el mellette hívunk hosszan. Az általunk okozott QRM miatt csak töredékesen veszi a hívót, ismétlést kér, eredmény: lassul a QSO rate, kevesebben kerülnek a DX logjába.

Fónia üzemmódban vannak akik szeretik a rövid hívást és kifejezetten kérik, hogy csak a hívójelünk 2 utolsó betűjét mondjuk, „last two please”. Ilyen esetben tehát csak a két utolsó betűvel hívjunk, jól érthetően az IARU betűzési szabványát alkalmazva, egyszer vagyis röviden. (Ne használjunk egyedi betűzési módszereket, a legtöbb esetben ezzel rontjuk az érthetőséget!)

Ha DX rosszul értette a hívójelünket és ismétlést kér, ez nem azt jelenti, hogy a következő periódusban többször le kell adni a hívójelünket. Mivel elvileg (!?) már csak mi fogunk adni, egyetlen adásból is megérti a helyes hívójelet. Ne raboljuk mások idejét!

        Megfelelő sebességgel.

Távíró QSO-knál a DX állomás adási sebességével, esetleg kissé lassabban (!) hívjunk vissza. Semmi esetre sem gyorsabban! Nem véletlen dolgozik a DX az általa megválasztott sebességgel. A képességeinek, a tevékenységének - észlelés, feldolgozás, naplózás (kézírással, vagy számítógépbe beírva), válaszolás (el-key, vagy komputer) – megfelelően választja meg a sebességet, vagyis úgy, hogy a felsoroltak elvégzéséhez legyen elegendő ideje. Ha valóban jól választotta meg a sebességet, akkor órákon keresztül képes, egyenletes tempóban QSO-zni.

Külön kell beszélni a morze jelek szabályos adásának fontosságáról. Igen sokan nem tartják be az 1:3 –as pont-vonás arányt, valamint a betűk közötti szüneteket. Azon kívül, hogy nagyon nehéz megfejteni az adásukat, a saját esélyeiket is nagymértékben csökkentik, hiszen míg vannak a frekvencián szabályosan adó, könnyen érthető állomások, addig miért kínlódjon a DX az ilyen jelek megfejtésével.

Ugyan ez vonatkozik a nagyon lassan adó állomásokra is. Míg valaki 5 WPM-el csak egyszer leadja hívójelét, addig egy rutinos operátor 2-3 QSO-t csinál! 

Egy megfelelően felprogramozott el-key, vagy számítógépes program tökéletesen megoldja azok problémáját is, akik ilyen-olyan oknál fogva nem képesek gyorsan és szabályosan adni.

Fónián se hadarjunk, ne nyeljük el a szavak végét, ezzel rontva a megértésünk esélyeit.

 Mi legyen a QSO tartalma?

Semmi! 

Illetve szinte semmi. Csak riportot kell adni és a kapott riport vételét nyugtázni.

Az ilyen típusú összeköttetésekben nem kell hosszasan köszönni, megköszönni az összeköttetést, QSL lapokról beszélni, kérdéseket feltenni stb. Nem illetlenség „tömören” QSO-zni. 

A terjengős forgalmazással megint csak másoktól vesszük el a lehetőséget!

 Dupla QSO-k.

Semmi értelme ugyanazt az állomást azonos sáv/üzemmódban többször meghívni, naplózni. Az ismételt hívásokkal csak a QRM-et növeljük, mások esélyét veszzük el!

Persze lehetnek olyan helyzetek, amikor muszály egy állomást ismét meghívni, mert a korábbi összeköttetésünk nyugtázását már nem hallottuk egy szabálytalanul forgalmazó társunk „jóvoltából”. Vagy mert nem hallottuk, hogy a QRM-ben hibásan vett hívójelünk javítását visszaigazolta-e a DX.

A nagyobb expedíciók – gyakran már az expedíció ideje alatt – felteszik a log-jukat az internetre. Itt bárki ellenőrizheti, hogy benne van-e forgalmi naplóban. Megnyugodhat, nem kell esetleg újabb órákat harcolni egy érvényes QSO-ért. Sokak számára elérhető már az internet. Akinek nincs közvetlen hozzáférési lehetősége az is könnyen találhat segítséget ismerősei körében. 

 A RIG lehangolása. 

A DX állomás frekvenciáján – más összeköttetésben lévő állomások frekvenciáján se ! – soha ne hangoljuk a berendezésünket!! Egy hosszadalmas hangolás alatt akár 10-20 összeköttetést hiúsíthatunk meg! Keressünk a sávban egy szabad frekvenciát, mielőtt hangolni kezdünk a kezelőszerveket állítsuk az adott sávban szokásos állásba. (Nagy segítség, ha az egyszer már bevált beállításokat egy táblázatban rögzítjük. Ritka DX-ek feltűnése esetén, vagy akár versenyeken vehetjük hasznát egy gyors sávváltásnál.) Az így „majdnem” lehangolt berendezéssel kérdezzük meg, szabad-e a frekvencia? (QRL ?, vagy: Is this frequency in use?) majd várjunk legalább 10 másodpercet, és ismételjük meg a kérdést! Miért kell legalább 10 másodpercet várni? Mert előfordulhat, hogy olyan állomás ad a frekvencián akit mi nem hallhatunk az adott terjedési körülmények között. A partnere éppen a QTH-ját veszi, és mivel még hiányzik pár betű belőle, nem kap a billentyű, vagy mikrofon után, hogy azonnal közölje velünk; igen a frekvencia foglalt. 

Jól méretezett antennák esetén semmi gondot nem okoz, ha 30-50 kHz-el arrébb hangoljuk le a berendezést.

Találkoztam olyan állomással SV8/HA0HW/p-ként, aki 14MHz cw-n 8. (!!) alkalommal is komótosan lehangolta az adóját a frekvenciámon, és amikor mindent jónak talált a billentyűjét fel sem engedve 3x leadta a hívójelemet, majd 3x az övét és vételre kapcsolt. Az már csak hab volt a tortán, hogy legjobb esetben is 1:2 pont-vonás aránnyal adott…

 QSL információk.

Soha ne kérdezősködjünk a DX frekvenciáján! Kérdőjeleket se adjunk! Mind ez csak QRM-et generál.

A jó DX operátor időről-időre közli a szükséges információkat. Tehát ha igényesek vagyunk, és a naplózott hívójelnél több információra van szükségünk, az összeköttetés után is maradjunk pár percig a frekvencián, hogy „első kézből” tudjuk meg a QSL manager hívójelét, esetleg címét, az állomás pontos QTH-ját, IOTA számát, stb.

Persze, ha erre nincs időnk, mert már a munkahelyünkön kellene lennünk….hi, akkor utólag is, több forrásból beszerezhetjük ezeket az adatokat. (packet rádió, DX-cluster, internet, különböző nyomtatott, vagy elektronikus bulletinek, szaklapok, beszélgetés amatőr társainkkal…)

Alapszabályként fogadjuk el, hogy a ritka állomásoknak szinte kivétel nélkül QSL managere van. Ha nem rendelkezünk a szükséges információval, majdnem biztos, hogy soha nem kapunk QSL lapot a DX-től! (A QSL iroda önkénteseitől senki se várja el, hogy majd kinyomozzák, kihez is kell küldeni egy-egy QSL lapot!)

 Az „éter rendőrök”.

Ezek az önkéntesek sajnos gyakran tűnnek fel a sávokban. Vannak közöttük jóindulatú, segíteni akaró amatőrtársak is, bár a többség ily módon (is) csak hatalmi vágyát éli ki. Miről van szó? Valaki elfelejtette a SPLIT gombot megnyomni és 2-szer, 3-szor a DX frekvenciáján hív. Ezek az éber „őrök” rögtön figyelmeztetik erre a sajnálatos tényre a hívót, természetesen minősíthetetlen – és persze indokolatlan – hangnemben. Erre mások is vérszemet kapnak és elszabadul a pokol. Verseny alakul ki a primitív emberek között, ki tud nagyobb durvaságot mondani, percekre beáll az áthatolhatatlan QRM. A „pig”, „idiot” kifejezések csak a „kedvesebbek” közül valók.

Hagyni kell a megtévedt operátort, hogy maga jöjjön rá arra; rossz VFO-t használ. Ez legfeljebb pár másodpercet vesz igénybe és nincs percekig tartó QRM. 

 Tudatos zavarók.

Az utóbbi időben egyre jobban szaporodó neoprimitív emberi (?) lények. Ők már nem elégszenek meg annyival, hogy nyomdafestéket nem tűrő kifejezéseket használjanak. Ha intenzív forgalmat fedeznek fel valahol, egyszerűen adásra kapcsolják berendezésüket a vélt, vagy valódi DX frekvencián és perceken keresztül adáson tartva azt lehetetlenné teszik a rádiózást. A „kifinomultabb” lelkületűek RTTY, vagy más digitális üzemmódot választanak, vagy csak egyszerűen kapargatják a mikrofonjuk rácsát, esetleg zenét szolgáltatnak, vagy kedvenc slágerüket fütyürészik 1-es osztályzatot sem érdemlő zenei tudásukkal.

Időről időre befigyelnek, hogy maradt-e még valaki a frekvencián és ha megbizonyosodtak róla, hogy már csak egyedül maradtak, gyorsan újabb pile up-ot keresnek és kezdik elölről.

Az újabb generációs neoprimitív már morzézni sem tud, csak az internetről, vagy a Dx-clusterből szerzett frekvencia adatok birtokában áll a DX-re, vagy mellé ( … aki beírta a DX-et, pontatlanul olvasta le a frekvenciát…hi) és kezdi mesterkedéseit.

A rosszindulat netovábbja amikor mások hívójelével a DX frekvenciáján (hiszen ott nagy a közönség, sokan figyelnek) szabálytalanul forgalmaznak, illetlen szavakat használnak befeketítve a hívójel eredeti tulajdonosát.

Az elmondottakból talán világossá vált mindenki számára, hogy ezek a lények meglehetősen nagyteljesítményű, modern technikával rendelkeznek, vagyis tehetősnek mondhatók. Na nem szellemileg!

 DX cluster használata. 

Nagyszerű dolog, ha értelmesen használják!

Eredeti funkciójának megfelelően az egész világot átszövő packetrádió (internet) hálózat, melyre aktív amatőrök ezrei csatlakoznak. Ha valaki meghall egy ritka (általa annak vélt..) DX állomást, beírja a hívójelét, a frekvenciát és esetleg más, az állomáshoz kapcsolódó fontos információt, pl. QSL managert, QTH/QRA adatokat, vagy IOTA számot, QSX adatot stb. és másodperceken belül a hálózatba kapcsolódott valamennyi rádióamatőr számítógépének monitorán megjelenik az információ.

A rendszer tudatos használatával „nehéz kihagyni” az érdekes, ritka állomásokat.

Sokan „lesipuskásként” csak felhasználják az információkat, elfelejtkezve arról, hogy nem csak kapni, de adni is öröm! De legalábbis illik….

Itt is megjelentek azonban a neoprimitívek, rádióamatőr szempontból értékelhetetlen, tevékenységünkhöz nem tartozó üzenetek közzétételével. 

 Minta QSO-k: 

DX  CQ DX1DX DX1DX 

HÍVÓ1  HA0ZY 

DX  HA0ZY 599 

HÍVÓ1  TU 599 

DX  TU 

HÍVÓ2  HA0ZZ 

DX  HA0ZZ 599 

HÍVÓ2  TU 599 

DX  TU 

HÍVÓ3  HA0ZX 

DX  HA0Z? 599 

HÍVÓ3  HA0ZX TU 599 

DX  HA0ZX TU DX1DX 

HÍVÓ4  HA0ZW 

DX  HA0ZW 599 

HÍVÓ4  TU 599 

DX  TU DX1DX QSL VIA DX1DXX 

HÍVÓ5        stb. stb.

 

 
73! DE Laci - HA 0 HW